Styrelsen

Kontakt
Mobil (till ordförande): 070-457 25 32
E-post: ryggensjoforeningen@hotmail.com


Ordförande
Kristian Sylwan

Vice ordförande
Sofia Haglöf

Sekreterare
Ann-Marie Åman

Kassör
Kerstin Haglöf 

Redaktör
Anna Häggberg Forsell

Ledamöter
Anette Patten
Hans Sundberg

Suppleant
Anders Ekwall
Margareta Berglund

Revisorer
Pär Häggberg 
Lena Samuelsson 

Ryggensjöföreningen, c/o K Sylwan, Ryggen 606, 791 96 Falun

Ryggensjöföreningen,
c/o K Sylwan Ryggen 606,
791 96 Falun