Syfte

Genom mötesbeslut den 19 juni och 18 juli 1999 ombildades Ryggens Fiskevårdsförening till en ideell förening, Ryggensjöföreningen.

Förhoppningen är att alla tidigare medlemmar i fiskevårdsföreningen även finner det intressant att vara medlemmar i Ryggensjöföreningen och aktivt verka för föreningens syften.

Det är meningen att nyhetsbladet ¨”Ryggen-Nytt” skall komma ut minst ett par gånger per år och att Du där skall kunna läsa om vad som händer i föreningen, i och omkring Ryggen.

Berätta gärna om föreningen för andra som har intresse för Ryggen, dess natur och historia mm och intressera dem för aktivitet och medlemskap.
Föreningens syfte mm enl stadgarna


Ryggensjöföreningens ändamål är:

– att tillvarataga medlemmarnas intressen vad gäller sjön Ryggen och området runt sjön vad gäller miljö- och naturvårdsintressen samt fisket.

– att främja trivseln i Ryggenområdet genom gemensamma aktiviteter såsom midsommarfirande, utflykter, studiegrupper främjande av hembygdsintresset, kanske en bystuga som samlingspunkt.

– att arbeta för bättre kommunal service, allmänna kommunikationer och säkerhet för Ryggenborna, bl a tåg- eller buss- förbindelser, bättre vägar och trafiksäkerhet (väg och järnväg), grannsamverkan mot inbrott mm.


Ryggensjöföreningen är öppen för alla permanent- och deltids- boende kring sjön Ryggen och andra som vill främja föreningens syften.


Föreningens årsmöte hålls senast under juli månad.


Klicka nedan för att läsa mer om stadgarna.

Ryggensjöföreningen, c/o K Sylwan, Ryggen 606, 791 96 Falun

Ryggensjöföreningen,
c/o K Sylwan Ryggen 606,
791 96 Falun